Program AMORIS
pre manželov

10., 17 a 24. október 2021
v 19. mestách na Slovensku

Informácie a prihláška

Dar slovenských rodín
Svätému Otcovi Františkovi 

Kniha Radosť z lásky
na Slovensku