Často kladené otázky

 1. Uskutoční sa program v prípade nepriaznivej pandemickej situácie aj online?
  Áno, pripravujeme takú možnosť. 
 2. Budeme kvôli účasti na programe potrebovať test na COVIS-19, ak nie sme zaočkovaní?
  Podmienky účasti na programe sa budú riadiť aktuálnymi pandemickými opatreniami, platnými v čase konania programu Amoris.     
 3. Môžeme prísť na program aj s malým bábätkom?
  Áno. V prípade dostatočného počtu animátorov môžete zveriť vaše bábätko niektorému z nich alebo ho môžete mať počas programu pri sebe.   
 4. Môžem sa prihlásiť na program aj bez manželského partnera?
  Program Amoris pre manželov je určený pre manželov spoločne. Pripravujeme však aj typ programu na posilnenie vzťahu, na ktorom sa bude môcť zúčastniť  iba jeden z manželov.  
 5. Aký je poplatok za program?                                                                                              Výška príspevku je 15,- € na osobu za celý cyklus prednášok a pokrýva náklady na organizačné zabezpečenie. V prípade, že by ste kvôli aktuálnej finančnej situácii mali ťažkosti s uhradením poplatku, nepokladajte to za prekážku vašej účasti. Pokiaľ sa v tomto období cítite požehnaní, môžete si zvoliť aj inú sumu príspevku. 
 6. Ak sa nebudem môcť zúčastniť prvého stretnutia, môžem prísť aspoň na dve zostávajúce?                                                                                                                       Žiaľ nie, na ďalších dvoch stretnutiach sa budú môcť zúčastniť iba tí manželia, ktorí boli na prvom stretnutí.
 7. ...
  Pokiaľ máte inú otázku v súvislosti s účasťou na Programe Amoris pre manželov, napíšte nám na amoris@rodinkovo.sk alebo zavolajte na 0911 911 760.  

 

Familiae Locum - Rodinkovo n.o. / Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!