DAR SLOVENSKÝCH 
RODÍN SV. OTCOVI FRANTIŠKOVI

Dar slovenských rodín pápežovi Františkovi v mene predsedu Rady pre rodinu KBS vladyku Mons. Cyrila Vasiľa a tiež v mene slovenských rodín, organizácií a spoločenstiev  odovzdal premiér SR Eduard Heger spolu so svojou rodinou v druhý deň návštevy, pondelok 13. septembra podvečer, Svätému Otcovi Františkovi na osobnom stretnutí.
 

Jedinečná publikácia je ručne viazaná v koži a na prednej strane je do koženej väzby vložená ručná výšivka so slovenským vzorom a ručne vyšívaným titulom knihy.  Titul knihy znie: La gioia dell'amore in Slovacchia - Radosť z lásky na Slovensku a odkazuje na apoštolskú exhortáciu pápeža Františka Amoris laetitia (Radosť z lásky)Kniha prezentuje dva programy pre snúbencov, osem pre manželov a rodičov a dva programy pre tých, ktorí zažili  rozpad manželstva a dva formačné akademické programy, ktoré v priebehu sa v priebehu roku rodiny vyhláseného pápežom Františkom na slávnosť sv. Jozefa v marci 2021 pre celú Cirkev, uskutočnia na Slovensku. 

Publikácia je vložená do drevenej kazety ručne vyrezávanej kazety z orechového dreva. Tá nesie symboliku Slovenska vyjadrenú najmä tatranským Kriváňom a slovanským dvojkrížom. 

Po ľavej strane je kazeta lemovaná drevorezbou rodiny v objatí. Dieťa má zdvihnuté ruky, ktorými akoby objíma svojich rodičov a zároveň vyjadruje radosť a vďačnosť.  

Na pravej hornej strane kazety je mechanická závora, vďaka ktorej sa dá kazeta otvoriť, aby sa do nej mohla vložiť publikácia.

Na úvodnej strane publikácie je uvedené motto pápežskej návštevy na Slovensku  "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom".  Pod ním nasleduje venovanie Svätému Otcovi Františkovi, pre ktorého slovenské rodiny túto knihu pripravili.

Text venovania znie:   

Publikácia vznikla pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku, 12.-15. septembra 2021, ako dar rodín a zasvätených ľudí v službe rodinám na Slovensku, ako vyjadrenie ich vďačnosti za dar Amoris laetitia.  

Ako úvodný text prináša publikácia slová predsedu Rady pre rodiny Konferencie biskupov Slovenska Vladyku Cyrila Vasiľa. Z nich vyberáme:  "Táto publikácia, ktorou sme Vás zatúžili obdarovať počas Vašej návštevy na Slovensku, je malým vyjadrením radosti z lásky na Slovensku a tiež našej ochoty po misijnej kreativite v pastoračnej starostlivosti o rodiny. Za jej prípravou stoja mnohé rodiny, ktoré sa ani zďaleka nepokladajú za dokonalé, žijú v láske, uskutočňujú svoje povolanie a napredujú, i keď na svojej ceste neraz padajú, ale aj mnohí jednotlivci, zasvätení, a tiež duchovní pastieri, ktorí chcú manželom a rodinám ponúkať motivácie pre odvážnu stávku na silnú, pevnú a trvalú lásku, schopnú čeliť všetkému, čo sa vyskytne na ceste a povzbudzovať ich, aby rástli vo viere."

Jadro publikácie - teda prezentáciu programov pre snúbencov, manželov, rozvedených a tých, ktorí slúžia rodinám je započaté predstavením programu AMORIS pre manželovTen sa zrodil ako odozva na výzvu roku rodiny Amoris laetitia, ktorý pápež František vyhlásil pre celú cirkev na slávnosť sv. Jozefa v roku 2020.

Program vznikol v spolupráci s pánmi dekanmi, ďalšími kňazmi v 21 dekanátoch vo všetkých diecézach na Slovensku a bude sa realizovať vďaka obetavej a nezištnej službe manželov, ktorí sami zakúsili dotyk Božieho požehnania pre svoje manželstvá a rodiny. 

Viac o tomto programe a možnosť prihlásenia naň nájdete TU.

Prezentácia ďalších programov je uvedená citátom z Amoris laetitia: "Rodina je potešením Cirkvi a dobrom, ktorého sa spoločnosť nemôže vzdať" (AL 1;44)  Prvý z prezentovaných programov programov  je Kurz prípravy na manželstvo, ktorý vznikol pred desiatimi rokmi na pôde Rady pre rodinu KBS ako jedno z konkrétnych ovocí Pastoračného plánu katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 2007-2013 a dnes sa realizuje už viac ako v 110 farnostiach všetkých diecéz na Slovensku.

Úvodná strana každej prezentácie programu prináša krátky popis programu, históriu jeho vzniku prípadne jeho zakorenenia na Slovensku a tiež miesta a termíny, v ktorých sa program na Slovensku uskutoční počas roku rodiny Amoris laetitia.         

Vnútorná dvojstrana každého z prezentovaných programov prináša tie citáty z Amoris laetitia, ktoré si vybrali tvorcovia programu, lebo sú blízke ich mysli a srdcu.  

Citáty sú lemované fotografiami toho-ktorého programu, z jeho priebehu v uplynulých mesiacoch či rokoch.      

Štvrtá strana každého z prezentovaných programov obsahuje osobné svedectvá členov slúžiaceho tímu, manželov, kňazov, či zasvätených alebo slobodných, ktorí v nich vyjadrili svoje motívy pre službu v danom programe.

K svedectvám sa pridávajú aj slová spätnej väzby od účastníkov, ktorí sa v minulosti na danom programe zúčastnili.     

"Rodina je potešením Cirkvi a dobrom, ktorého sa spoločnosť nemôže vzdať", napísal pápež František v apoštolskej exhortácii Amoris laetitia v článkoch 1 a 44.

Práve toto posolstvo odzrkadľujú všetky programy prezentované v publikácii.

Pozrieť si ich môžete kliknutím na obrázok vľavo alebo TU.    

V závere publikácie sme Sv. Otcovi prisľúbili, že sa budeme spolu s ním modliť modlitbu k Svätej rodine, ktorú on sám pripravil pre modliace sa rodiny celého sveta v apoštolskej exhortácii Amoris laetitia. Môžeme tak urobiť napríklad hneď v tejto chvíli.

Modlitba  k Svätej rodine

Na príprave publikácie spolupracovalo s Rodinkovom - miestom prijatia pre rodiny viac ako sto manželských párov, jednotlivcov i zasvätených v službe rodinám a tiež farnosti, rodinné spoločenstvá a prorodinné organizácie i viacerí umelci. 

Mená aspoň niektorých z nich je možné nájsť v tiráži publikácie.

Familiae Locum - Rodinkovo n.o. / Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky